Olen kuullut useammankin ihmisen eron jälkeen sanovan, että syy eroamiseen oli huonosti toimiva seksi tai seksin puute. Monen naisen olen myös kuullut sanovan, että jos olisin tajunnut, miten tärkeää seksi on miehille, olisin toiminut parisuhteessani toisin.

’Seksi’ on googlen haetuin sana ja sen olemassaolo tai poissaolo vaikuttaa ihmisen elämään ja hyvinvointiin mitä suuremmassa määrin.

Muutama opiskelija Jyväskylän Ammattikorkeakoulusta lähestyi minua kysymyksillä seksuaalisuuteen liittyen. Seksuaaliterveyden-opintojakson päättötyötä oli kuulemma vaikea tehdä, koska materiaalia seksuaaliterveyteen liittyen on huonosti saatavilla. Olivat laatineet hyviä kysymyksiä ja minä vastasin:

Miten seksuaalisuuteen liittyvät uskomukset saavat alkunsa?

Seksuaalisuuteen liittyvät uskomukset saavat alkunsa varhaisista, lapsuuden ja nuoruuden ajan seksuaalimalleista, tavasta jolla omat vanhemmat tai kasvattajat ovat suhtautuneet seksuaalisuuteen, seksuaalisista kokemuksista ja tuntemuksista, joita on kokenut ennen täysi-ikää ja siitä ympäristön palautteesta, jota on saanut omaan naiseuteen tai miehisyyteen liittyen ympäröiviltä ihmisiltä.

Mitkä ovat seksuaaliterveyden näkökulmasta haitallisimpia uskomuksia?

Mielestäni haitallisimpia uskomuksia seksuaaliterveyden näkökulmasta on, jos ihmisellä on uskomus, että hänen täytyy seksuaalisesti suoriutua jollain tietyllä tavalla, voidakseen saada rakkautta tai hyväksyntää.

Myös Se, että hyväksikäyttävä seksuaalisuus olisi jotenkin oikein tai normaalia,tai että ihmisen täytyy olla tietynnäköinen voidakseen nauttia seksuaalisuudesta.

Haitallista on myös uskomus, että väkivalta ja seksuaalisuus liittyvät jotenkin yhteen, tai että ihmisen täytyisi seksuaalisesti alistua tai suostua hyväksikäytetyksi, eikä tarvitsisi kuunnella omaa tahtoa tai sitä, mitä itse seksuaalisesti haluaa.

Miten näet uskomusten ja arvojen vaikuttavan seksuaalisuuteen yksilötasolla?

Arvot ja uskomukset vaikuttavat seksuaalisuuteen yksilötasolla todella paljon.

Uskomukset ohjaavat käyttäytymistä ja toimintaa. Ne luovat pohjaa sille, mikä itselle kuuluu, mikä on ok, mikä hyväksyttävää ja sallittua, mikä ihailtavaa.

Arvot rakentavat raameja ja pohjaa seksuaaliselle käyttäytymiselle. On eri asia olla seksuaalinen, omata rikas seksuaalifantasiamaailma ja toimia käytännössä seksuaalisesti. Terve seksuaalisuus on myös sitä, että hahmottaa seksuaalisuuden liittyvän ei vain itseen, vaan läheisiin, omaan yhteisöön ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. Seksuaalisesti terve ja terveen arvopohjan omaava henkilö hahmottaa tämän.

Kun Seksuaalinen arvopohja on rapautunut, henkilö toimii seksuaalisesti vastuuttomasti, levittää omaa seksuaalista traumaansa ja kipeyttään muille ja näin tartuttaa seksuaalisia traumoja muihin fyysisesti tai psyykkisesti.

Voiko seksuaalisuuteen liittyvistä uskomuksista vapautua? Jos kyllä, miten?

Seksuaalisuuteen liittyvistä uskomuksista voi vapautua, ehdottomasti. Joskus hyvä ihmissuhde ja rakastuminen voi muuttaa seksuaalisuuteen liittyviä uskomuksia ihmisessä. Rakastuessa ihminen saa ikään kuin toisen mahdollisuuden ja rakastuminen parantaa usein emotionaalisia haavoja ja vaille jäämisiä.

Toisaalta terapeuttiset prosessit voivat muuttaa seksuaalisuuteen liittyviä mielen rakenteita aivoissa. Se vaatii toki reflektiivistä työskentelyä, jossa henkilö asettautuu aidosti prosessiin ja haluaa tarkastella itseään ja jopa muuttua. Toinen ihminen ei voi muuttaa toisen seksuaalisuutta, mutta toinen ihminen voi tarjota hyväksyntää ja myötätuntoa niille alueille, jotka ovat tulleet haavoitetuiksi.

Uskomusten ja arvojen näkökulmasta, kuinka näet pornon/aikuisviihteen vaikutukset seksuaalisuuteen/seksuaaliterveyteen? Entä median ja mainonnan vaikutukset?

Porno, aikuisviihden, media ja mainonta vaikuttavat seksuaalisiin asenteisiin, arvoihin ja uskomuksiin todella paljon, myös vääristäen aika paljon sitä, mistä seksuaalisuudessa ja intiimissä seksuaalisessa kohtaamisessa on syvimmiltään kysymys.

Jos vaikutteet seksuaalisuuteen tulevat pelkästään pornografiasta, aikuisviihteestä, mediasta ja mainonnasta, tai pornografian hyödyntäminen on addiktiivista, ihmisen käsitys intiimistä seksuaalisesta kohtaamisesta saattaa olla aika vääristynyt ja seksuaalisuuteen liittyvät uskomukset ja mielikuvat saattavat estää syvää seksuaalista nautintoa, tyydytystä ja kysyä regressoitua ja sulautua intiimissä kohtaamisessa toisen ihmisen kanssa.

Sopivasti ja oikea-aikaisesti käytettynä pornografia voi rikastaa seksuaalisuutta, eikä se siis itseisarvollisesti ole tuomittava asia.

Myös avioero koskettaa seksuaalisuutta ja laittaa ihmisen kysymään itseltään, kuka minä olen seksuaalisesti, onko minulla hyvä olla, nautinko ja miten asiat voisivat elämässäni seksuaalisesti olla.

Usein eron yhteydessä ihminen alkaa pohtimaan omaa seksuaalisuuttaan ja saattaa löytää itsestä puolia, joita ei parisuhteen aikana itsessä tunnistanut.

Ilona Rauhala on koulutukseltaan seksuaali- ja pariterapeutti ja hän on 7-vuotisen koulutuksensa aikana erikoistunut nimenomaan seksuaalisten traumojen ymmärtämiseen ja hoitoon. Rauhalalla ei ole seksuaaliterapeutin vastaanottoa. Jos haluat tarkastella omaa seksuaalisuuttasi, suosittelemme eronkeskellä.fi –palvelun asiantuntijoita.