Monelle on tuttu sanapari passiivis-aggressiivinen. Passiivis-aggressiivinen ihminen on yksinkertaisesti sanottuna vihainen passiivisella tavalla. Hän on piilovihainen ja piilottaa vihansa ennen kaikkea itseltään.

Monet oirehtivat parisuhteessaan riippuvuus-aggressiota. On vain kaksi tapaa olla: joko riippua tai olla vihainen. Riippuvaisuus näkyy jatkuvana symbioosin hakemisena. On halu olla yhtä kumppaninsa kanssa, ajatella samoin, tuntea samoin ja haluta samaa. Riippuvainen pyrkii hallitsemaan kumppaniaan, johon hän on riippuvuussuhteessa. Jos tämä ei onnistu, riippuvainen pettyy ja tulee vihaiseksi. Hän tulee vihaiseksi sille, johon on riippuvainen. Koko suhteessa oleminen on vain hetkittäistä hyvää ja enenevässä määrin vihaisena olemista, ärsyyntymistä tai raivoamista. Riippuvuus-aggressiivisella on vain nämä kaksi tapaa olla suhteessa toiseen ja molemmat aiheuttavat pahaa oloa.

Eroon riippuvuudesta

Läheisriippuvuus syntyy turvattomasta lapsuudesta. Meillä ihmisillä on tarve olla aikuisinakin vanhempiemme lojaaleja lapsia ja siksi oman lapsuuden ruotiminen tuntuu väärälle. Omaa historiaa on kuitenkin hyvä tutkia aikuisen ymmärryksellä. Vain siten voimme ymmärtää itseämme ja käyttäytymistämme parisuhteessamme.

Turvattomasta lapsesta kasvaa turvaton aikuinen. Turvaton aikuinen turvautuu kumppaniinsa ja tulee hänestä riippuvaiseksi. Aikuinen ei halua olla riippuvainen kenestäkään ja siksi hänestä tulee vihainen kumppani.

Riippuvuus-aggressiosta voi toipua tutkimalla omaa turvattomuuttaan. Riittävän turvallisuuden löytyminen auttaa itsenäistymään, myös parisuhteessa. Itsenäinen ei riipu kumppanissaan vaan osaa olla häneen suhteessa. Me- riippuvuuden tilalle tulee sinä-minä-suhde, mikä on antoisa ja läheinen tapa molemmille olla yhdessä.

Liity jäseneksi eronkeskellä.fi - yhteisöön Saat 3 verkkokurssia ilmaiseksi.